x

Studentská konference MASTER 2018
26. dubna

Registrace: 8:30 hodin
Start: 9:00 hodin
Místnost: DP410

Konferenci pořádá Fakulta lesnická a dřevařská pro studenty, kteří mají chuť a zájem vyzkoušet si prezentování svých výzkumných výsledků. Akce je tak výbornou příležitostí vyzkoušet si například obhajobu diplomové práce nanečisto.

Studenti se mohou se svoji prezentací přihlásit do jedné z uvedených sekcí:
- technická
- přírodovědná
- ekonomická

Prezentovat je možné nejen v českém, ale i anglickém jazyce.
Za prezentaci v anglickém jazyce odměna 1 000 Kč.

Konference je také skvělým krokem k doktorskému studiu na FLD.
Studenti doktorského studia mají možnost získat výjimečné finanční ohodnocení.


REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE DO půlnoci 23. 4. 2018!